Tobias Priset 2009: Drygt 10 miljoner kronor till lundaforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Tobias Priset år 2009 till Stefan Karlsson, Lunds universitet. Prismotiveringen lyder: ”för hans grundläggande studier av mekanismer som reglerar blodbildande stamceller och hur metoder kan utvecklas för att föröka blodbildande stamceller i syfte att förbättra klinisk benmärgstransplantation”

Stamceller från navelsträngen räddar liv

Stefan Karlssons forskning har lett till banbrytande upptäckter rörande de gener och signalvägar som reglerar blodbildande stamceller. Forskningen syftar framför allt till att utveckla nya metoder för att föröka antalet blodbildande stamceller inför en transplantation. Problemet är att det finns så få stamceller i navelsträngsblod, men behövs så många vid en transplantation, speciellt för vuxna. En huvudmålsättning är därför att utveckla metoder för att expandera blodbildande stamceller från navelsträngsblod och använda dem för transplantation både på barn och vuxna patienter. Om blodstamceller från navelsträngsblod kunde utnyttjas i större utsträckning för benmärgstransplantation skulle många fler patienter med t.ex. leukemi kunna behandlas.

Stefan Karlssons forskning syftar också till att utveckla klinisk genterapi vid sjukdomar som drabbar blodbildande stamceller. Stefan Karlsson försöker förbättra överföringen av gener till stamceller med hjälp av virus och genererar också sjukdomsmodeller, både i mänskliga celler och möss, som används vid genterapiförsök.

Forskningen fokuseras på två sjukdomar, Gauchers sjukdom och Diamond-Blackfans anemi. Om Stefan Karlssons forskning blir framgångsrik kommer detta kunna få stor betydelse för etablerandet av säker och effektiv klinisk genterapi också vid andra sjukdomar.

Behovet av benmärgstransplantationer är idag ca 250 per år men ökar ständigt pga bättre diagnoser och att fler sjukdomar kan behandlas.

Prissumma: 10,1 miljoner kronor, fördelat på forskningsanslag om 2 Mkr per år i 5 år, samt ett personligt pris om 100 000 kr.

Information om pristagaren

Professor Stefan Karlsson, född 1950 (59 år) på Island. Doktorsexamen 1982 vid University College London. Invald ledamot i The American Society for Clinical Investigation 1994. Under 1996 tog Karlsson med sig sitt laboratorium från National Institutes of Health (NIH*), Bethesda MD, USA till Lund. Åren 2005–2006 var han styrelseordförande (President) för International Society for Experimental Hematology. Sedan 1995 är han professor i molekylär medicin och ledare för sektionen för molekylärmedicin och genterapi på Biomedicinskt centrum (BMC) vid Lunds universitet.
*) NIH är världens största medicinska forskningsinstitut.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.