Solomon Feferman

Stanford University

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 2003

Motivering

”för hans arbeten om metamatematikens aritmetisering, transfinita progressioner av teorier, och predikativitet”

Pressmeddelande