Saharon Shelah

Hebrew University of Jerusalem, Israel and Rutgers University, USA

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 2018

Motivering
”för hans enastående insatser inom matematisk logik, speciellt inom området modellteori, där hans klassifikation av teorier i termer av så kallade stabilitetsegenskaper har inneburit en omdaning av forskningsfältet inom denna disciplin”
Pressmeddelande