Ruth Millikan

University of Connecticut, USA

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 2017

Motivering

”för hennes banbrytande teorier om evolutionära funktioner och biologiska grunder för tänkande och språk, vilkas förmåga att representera världen förklaras i termer av just sådana funktioner”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information