Rolf Schockprisen 2017 till fyra epokgörande personligheter

Årets Rolf Schockpristagare har gjort stora avtryck inom sina områden. Tack vare bredden i priset kan Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska akademien presentera fyra framstående pristagare inom vitt skilda discipliner.

Årets pris går till filosofen Ruth Millikan, USA, matematikern Richard Schoen, USA, konstnären Doris Salcedo, Colombia och den legendariske jazzmusikern Wayne Shorter, USA.

Rolf Shockpristagare 2017: Ruth Millikan (Logik och filosofi) foto: Donald Shankweiler, Richard Schoen (Matematik), Doris Salcedo (De visuella konsterna) foto: David Heald, Wayne Shorter (De musikaliska konsterna) foto: Robert Ascroft.

Prissumman uppgår till 500 000 kronor per prisområde, sammanlagt 2 miljoner kronor.

– Rolf Schock ville med sina priser förena vetenskap och konst. Det är i hans anda som de tre akademierna delar ut Rolf Schockprisen i logik och filosofi, matematik, musik och de visuella konsterna. Vi gläder oss åt att med dem få hylla fyra individer som betytt oerhört mycket inom sina områden. Prisutdelningen i november kommer att bli ett minnesvärt tillfälle där konsten möter vetenskapen, säger Göran K. Hansson, ordförande i The Rolf Schock Foundation och Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare.

Logik och filosofi

Rolf Schockpriset i logik och filosofi 2017 tilldelas Ruth Millikan, University of Connecticut, USA,

för hennes banbrytande teorier om evolutionära funktioner och biologiska grunder för tänkande och språk, vilkas förmåga att representera världen förklaras i termer av just sådana funktioner”.

Ruth Millikan doktorerade i filosofi 1969 vid Yale University i en tid då mycket få kvinnor valde att bli filosofer. Hon började sin karriär med att arbeta deltid på University of Connecticut och lade redan under dessa första år grunderna för sin banbrytande forskning om biologiska funktioner och mental representation. Hennes mest inflytelserika bok, Language, Thought and Other Biological Categories (populärt kallad LTOBC), publicerades 1984 och förändrade det filosofiska landskapet inom flera områden: inom biologins filosofi, inom språk- och medvetandefilosofi och inom epistemologi. Den utgör det hittills mest genomarbetade försöket att ge en naturalistisk redogörelse för människans förmåga att representera sin omgivning i språk och tanke och ligger till grund för ett stort samtida forskningsområde, den så kallade teleosemantiken. Utgångspunkten är att om människan är en produkt av evolutionen måste också hennes kognitiva förmågor vara det.

Ruth Millikan föddes 1933 i Philadelphia, Pennsylvania, USA.

http://philosophy.uconn.edu/faculty/millikan/

Mer information, pressbilder och kontaktuppgifter finns på www.rolfschockprizes.se

Matematik

Richard Schoen, University of California, Irvine och Stanford University, USA, belönas med 2017 års Rolf Schockpris i matematik,

”för banbrytande arbeten inom differentialgeometri och geometrisk analys inklusive bevisen av Yamabes förmodan, förmodan om positiv massa, och den glatta sfär-satsen”.

Richard Schoen innehar professurer vid University of California, Irvine och Stanford University samt är en av tre vice ordföranden i American Mathematical Society. Schoen arbetar inom geometrisk analys, ett område han tillsammans med Shing-Tung Yau startade under 1970- och 80-talen. Området studerar geometri genom ickelinjära partiala differentialekvationer. Utvecklingen i och omkring den geometriska analysen har transformerat stora delar av matematiken på ett slående sätt och varit ett ledande tema under 30 år, bland annat genom gaugeteori i 4-dimensionell topologi (möjliga strukturer hos rum-tiden), Floer-Gromov-Wittenteori för pseudo-holomorfa kurvor (nära kopplade till fysikens strängteori), Ricci- och medelkrökningsflöden (beviset av Poincarés förmodan).

Ända sedan starten har Schoen producerat slående resultat inom området. Hans arbete karaktäriseras av en enastående teknisk skicklighet och en klar vision av geometrisk relevans.

Richard Schoen föddes 1950 i Celina, Ohio, USA och lade 1977 fram sin doktorsavhandling vid Stanford University, USA.

https://profiles.stanford.edu/richard-schoen

Mer information, pressbilder och kontaktuppgifter finns på www.rolfschockprizes.se

De visuella konsterna

Rolf Schocks pris i de visuella konsterna 2017 tilldelas Doris Salcedo för hennes enastående förmåga att materiellt manifestera förlust och saknad. Hennes känsliga och djupt engagerade arbete berör de långvariga konsekvenserna av krig och dödligt våld och synliggör smärtan, sorgen och de efterlämnade tomrummen i själen, i hemmet och i hela samhällen.

I tre decennier har Doris Salcedo närvarande och inkännande arbetat med skulptur, installation och ceremoniella interventioner i det offentliga rummet.

Skalan är monumental, Salcedo skapar tryckande tyngd och svindlande djup, men verken kan också vara så intima och spröda att de bara ska vidröras med en fingertopp – ett modigt och inkluderande konstnärskap som bygger på efterforskningar, minnen och vittnesmål. Aktionerna på offentliga platser har många medskapare. Salcedos verk är allmänmänskliga och drabbande även för de som inte känner till de ursprungliga händelser som dessa mäktiga verk berör.
Doris Salcedo är en colombiansk konstnär utbildad vid universiteten i Bogota och New York, som tilldelats en rad priser och utmärkelser för sitt djupt engagerade arbete.

Mer information, pressbilder och kontaktuppgifter finns på www.rolfschockprizes.se

De musikaliska konsterna

Saxofonisten och kompositören Wayne Shorter tilldelas Rolf Schockpriset i de musikaliska konsterna med motiveringen:

”I snart sex decennier har Wayne Shorter tillhört den progressiva jazzmusikens mest betydelsefulla kreatörer. En särpräglad röst, fri från mekaniska mönster och med ett omisskännligt inbjudande och humanistiskt tonfall. Han har genom sina improvisationer och kompositioner vidgat vårt vetande, och fördjupat vår sensibilitet, och den nyfikenhet som driver honom mot det ännu outforskade visar inga tecken på att avta. Wayne Shorters musikskapande är en upplysningsgärning.”

Wayne Shorter är sannolikt den mest betydelsefulla nu levande jazzmusikern. Han har sedan slutet av 50-talet befunnit sig i centrum av jazzens konstnärliga utveckling, och visar som 83-åring inga tecken på att stagnera. Han har samarbetat med flera av jazzens, och även popmusikens stora namn som till exempel Miles Davies och Joni Mitchell. Wayne Shorters egen kvartett, som han leder sedan 2000, har blivit en av dagens mest framgångsrika och inflytelserika jazzgrupper.

Under sin karriär har han producerat 25 skivor i eget namn och vunnit 10 Grammy Awards, samt ett antal andra utmärkelser, bland annat som hittills ende jazzmusiker Guggenheim Fellowship 2016, samt en Lifetime Award Grammy 2015. 2017 har han även tilldelats Polar Music Prize.

 

Om priset

Rolf Schock, som vid sin bortgång 1986 efterlämnade en stor förmögenhet, uttryckte i sitt testamente att Kungl. Vetenskapsakademien ska utse en pristagare i logik och filosofi och en i matematik, att Kungl. Akademien för de fria konsterna ska utse en pristagare i en av de visuella konsterna och att Kungl. Musikaliska akademien ska utse en pristagare i en av de musikaliska konsterna.

Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation och från och med i år delas priset ut varje år.

Årets prisutdelning kommer att ske på Kungl. Vetenskapsakademien under en ceremoni den 14 november 2017. Mer information kommer att finnas på .

Prissumman uppgår till 500 000 kronor per prisområde, sammanlagt 2 miljoner kronor.

Beslutet om prisen fattades den 11 januari (Logik och filosofi, Matematik) och 6 februari (De musikaliska konsterna).

Dokument

Rolf Shockprisen