Rudolf Ludwig Mössbauer

Technical University, Munich, and California Institute of Technology, Pasadena, CA, U.S.A.

Nobelpriset - Fysik 1961

Motivering
för hans undersökningar rörande gammastrålningens resonansabsorption och därvid gjorda upptäckt av den efter honom benämnda effekten