Roger Blandford

Stanford University, CA, USA

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 2016

Motivering

”för grundläggande arbeten avseende roterande svarta hål och deras astrofysikaliska konsekvenser”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information