Robert W Fogel

University of Chicago, Chicago, IL

Ekonomipriset 1993

Motivering
för att ha förnyat den ekonomiskhistoriska forskningen genom att använda ekonomisk teori och kvantitativa metoder för att förklara ekonomisk och institutionell förändring