Robert M May

University of Oxford

Crafoordpriset - Biovetenskaper 1996

Motivering
”för sin banbrytande ekologiska forskning rörande teoretisk analys av populationers, samhällens och ekosystems dynamik”
Pressmeddelande