Robert L Trivers

Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA

Crafoordpriset - Biovetenskaper 2007

Motivering

”för hans fundamentala analys av social evolution, konflikt och samarbete”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information