Robert J. Winchester

Columbia University, New York, NY, USA

Crafoordpriset - Polyartrit 2013

Motivering
”för deras upptäckter rörande betydelsen av olika ärftliga faktorer och deras samverkan med omgivningsfaktorer för uppkomst, diagnos och klinisk handläggning av reumatoid artrit”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information