Crafoordpriset i polyartrit 2013

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i polyartrit år 2013 till Peter K. Gregersen, The Feinstein Institute for Medical Research, Manhasset, NY, USA, Lars Klareskog, Karolinska Institutet, Stockholm och Robert J. Winchester, Columbia University, New York, NY, USA,

”för deras upptäckter rörande betydelsen av olika ärftliga faktorer och deras samverkan med omgivningsfaktorer för uppkomst, diagnos och klinisk handläggning av reumatoid artrit”.

Ledgångsreumatism: riskgener blir farliga först när du röker

Den kunskap som 2013 års Crafoordpristagare har tagit fram, öppnar nya möjligheter att förebygga ledgångsreumatism och att utveckla bättre behandlingar. Pristagarnas fokuserade detektivarbete har lett fram till en hypotes där sjukdomen uppstår som ett samspel mellan arv och miljö. Ledproblemen kan enligt denna börja i en annan del av kroppen: i lungorna.

Förr betraktades ledgångsreumatism som en och samma sjukdom. Men modern forskning visar att det finns minst två distinkta former. Robert J. Winchester, Peter K. Gregersen och Lars Klareskog har i sin forskning gjort viktiga upptäckter som visar hur den vanligaste och allvarligaste varianten utvecklas.

På 1980-talet hittade Robert Winchester och Peter Gregersen en förklaring till varför vissa gener, som styr tillverkningen av proteiner som kallas human leukocyte antigen (HLA), ökar risken för ledgångsreumatism. HLA-proteiner sitter på ytan av alla celler; de formar en speciell ficka där molekyler från cellen fastnar. Immunceller, som försvarar kroppen mot virus och bakterier, läser ständigt av vad som sitter i denna ficka. Om cellen är infekterad av ett virus kommer bitar av viruset att fastna i fickan. Då reagerar immunförsvaret direkt och går till attack. Robert Winchester och Peter Gregersen upptäckte att vissa varianter av HLA-proteiner ökar risken för ledgångsreumatism eftersom de har en speciell form på sin ficka.

Tjugo år senare kom nästa genombrott. Det var då känt att rökning gav en liten ökad risk för reumatism. Men Lars Klareskog och hans medarbetare insåg att risken blir dramatiskt mycket högre om rökarna samtidigt har ärvt HLA-riskgener. Än värre blir det om de dessutom har antikroppar mot något som kallas för citrullinerade proteiner. Lars Klareskogs forskning visar att rökning får sådana proteiner att bildas.

Forskarnas systematiska kartläggning har lett fram till en hypotes där den vanligaste formen av ledgångsreumatism börjar i lungorna och där forskarna nu tror att citrullinerade proteiner passar i den speciella fickform som vissa HLA bildar. Sjukdomen kan alltså starta i ett samspel mellan arv och miljö och den kan slumra i kroppen flera år innan den bryter ut. Ökad kunskap kring sjukdomens orsaker kommer förhoppningsvis leda till ännu bättre behandlingar.

Peter K. Gregersen, amerikansk medborgare. Född 1950 (62 år). MD 1976 vid Columbia University, New York, NY, USA. Investigator vid The Feinstein Institute for Medical Research, Manhasset, NY, USA.

Lars Klareskog, svensk medborgare. Född 1945 (67 år). MD 1974 vid Uppsala universitet. Professor vid Karolinska Institutet, Stockholm.

Robert J. Winchester, amerikansk medborgare. Född 1937 (75 år). MD 1963 vid Cornell University, Ithaca, NY, USA. Professor vid Columbia University, New York, NY, USA.

Prissumma: 4 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.
Prisutdelningen hålls på Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) den 2 maj 2013 i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro.
Crafoorddagarna 2–3 maj 2013 i Stockholm:
Prisceremoni, torsdag den 2 maj, Beijersalen, KVA
Prisföreläsningar och Prissymposium i polyartrit, fredag den 3 maj, Nobel Forum, Karolinska Institutet.

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Dokument

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information

Kontakt

Perina Stjernlöf, pressansvarig
08-6739544, 070-6739650
perina.stjernlof@kva.se

Fredrik All, redaktör
08-6739563, 070-6739563
fredrik.all@kva.se

SAKKUNNIGA
Prof. Carl-Henrik Heldin, ordförande priskommittén
018-160401, 070-7342547
c-h.heldin@licr.uu.se

Frank Wollheim, professor emeritus i reumatologi
046-172280, 070-8912540
frank.wollheim@med.lu.se

 

Mer information

Pristagarna
Peter K. Gregersen, The Feinstein Institute for Medical Research
Lars Klareskog, Karolinska Institutet
Robert J. Winchester, Columbia University

Video
Peter K. Gregersen: Genetics (2010)
Lars Klareskog: Genes, life style and rheumatoid arthritis (2012)

Webbplatser om ledgångsreumatism
Svenska
Privatmedicin
Eira
Reumatikerförbundet
Engelska
MedicineNet
Medical News Today

Crafoordprisets webbplats