Robert J Aumann

Center for Rationality, Hebrew University of Jerusalem, Israel

Ekonomipriset 2005

Motivering
”för att genom spelteoretisk analys ha fördjupat vår förståelse av konflikt och samarbete”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information