Robert Hofstadter

Stanford University, Stanford, CA

Nobelpriset - Fysik 1961

Motivering
för hans banbrytande undersökningar över elektron-spridningen mot atomkärnor och därvid gjorda upptäckter rörande nukleonernas struktur