Robert F Engle

New York University, USA

Ekonomipriset 2003

Motivering
”för metoder att analysera ekonomiska tidsserier med tidsvarierande volatilitet (ARCH)”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information