Robert F Engle

New York University, USA

Ekonomipriset 2003

Motivering

”för metoder att analysera ekonomiska tidsserier med tidsvarierande volatilitet (ARCH)”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information