Robert Berman

Chalmers tekniska högskola

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2017

Motivering
”för hans banbrytande arbeten i komplex analys, Kählergeometri och statistisk mekanik”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information