Rikard Holmdahl

Lunds universitet

Göran Gustafssonprisen - Medicin 1994

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.