Richard Schoen

UC Irvine och Stanford University, USA

Rolf Schockprisen - Matematik 2017

Motivering

”för banbrytande arbeten inom differentialgeometri och geometrisk analys inklusive bevisen av Yamabes förmodan, förmodan om positiv massa, och den glatta sfär-satsen”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information