Richard R Schrock

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA

Nobelpriset - Kemi 2005

Motivering

”för utveckling av metates-metoden inom organisk syntes”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information