Richard P Stanley

Massachusetts Institute of Technology

Rolf Schockprisen - Matematik 2003

Motivering
”för hans fundamentala bidrag till kombinatoriken och dess samband med algebra och geometri, särskilt för hans viktiga bidrag till teorin för konvexa polytoper och hans nyskapande arbeten om enumerativ kombinatorik”
Pressmeddelande