Richard Neutze

Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2015

Motivering
”för utveckling och tillämpning av metoder att studera proteiners struktur och dynamik med röntgenspridning”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information