Richard Neutze

Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2015

Motivering

”för utveckling och tillämpning av metoder att studera proteiners struktur och dynamik med röntgenspridning”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information