Richard Lewontin

Harvard University, MA, USA

Crafoordpriset - Biovetenskaper 2015

Motivering

”för deras banbrytande analyser och fundamentala bidrag till förståelsen av genetisk variation”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information