Rem Koolhaas

Rolf Schockprisen - Visuella konster 2022

Motivering
”för sitt långa engagemang och unika bredd som teoretiker och debattör av arkitekturens och stadsbyggandets förhållande till, och möjligheter inom, en global politisk kontext. Priset ges särskilt för att det teoretiska kombineras med en praktisk verksamhet som arkitekt, där varje gestaltad byggnad i sig, med hög och särpräglad kvalitet, uttrycker en större stadsbyggnadsmässig, kulturell och politisk idé”
Pressmeddelande