Reinhard Selten

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, Germany

Ekonomipriset 1994

Motivering
för deras banbrytande analys av jämvikter i teorin för icke-kooperativa spel