Rashid Alievich Sunyaev

Space Research Institute (IKI) of the Russian Academy of Sciences, Moskva, Ryssland och Max Planck Institute for Astrophysics, Garching, Tyskland

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 2008

Motivering
”för hans avgörande insatser inom högenergiastrofysik och kosmologi, speciellt processer och dynamik runt svarta hål och neutronstjärnor samt påvisandet av den diagnostiska kraften hos strukturer i bakgrundsstrålningen”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information