Poul Nissen

Aarhus Universitet

Gregori Aminoffs pris 2016

Motivering
för deras grundläggande bidrag till förståelsen av den strukturella bakgrunden för ATP-driven transport av katjoner över cellmembran.
Pressmeddelande