Philip Coppens

Gregori Aminoffs pris 1996

Motivering
För hans framstående metodologiska och strukturkemiska insatser inom kristallografin, särskilt studierna av elektronfördelning i olika typer av kemiska bindningar.