Peter A. Diamond

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA

Ekonomipriset 2010

Motivering

”för deras analys av marknader med sökfriktioner”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information