Per Delsing

Chalmers tekniska högskola

Göran Gustafssonprisen - Fysik 1999

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Pressmeddelande