Paul R Ehrlich

Stanford University

Crafoordpriset - Biovetenskaper 1990

Motivering
”för forskning om fragmenterande populationers dynamik och genetik och om betydelsen av utbredningsmönstret för deras överlevnadssannolikhet”
Pressmeddelande