Paul R Ehrlich

Stanford University

Crafoordpriset - Biovetenskaper 1990

Motivering

”för forskning om fragmenterande populationers dynamik och genetik och om betydelsen av utbredningsmönstret för deras överlevnadssannolikhet”

Pressmeddelande