Paul Peter Ewald

Gregori Aminoffs pris 1979

Motivering
För sina stora insatser inom kristallografin.