Pär Nordlund

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2001

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Pressmeddelande