P James E Peebles

Princeton University, USA

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 2005

Motivering
”för deras bidrag till förståelsen av universums storskaliga struktur”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information