P James E Peebles

Princeton University, USA

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 2005

Motivering

”för deras bidrag till förståelsen av universums storskaliga struktur”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information