Crafoordpriset 2005

Crafoordpriset 2005 på 500.000 USD tilldelas James E. Gunn, Princeton University, USA, P. James E. Peebles, Princeton University, USA, och Martin J. Rees, Cambridge University, England ”för deras bidrag till förståelsen av universums storskaliga struktur”

Crafoordpriset 2005
Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i Astronomi 2005 på 500.000 USD till
James E. Gunn, Princeton University, New Jersey, USA*),
P. James E. Peebles, Princeton University, New Jersey, USA, och
Martin J. Rees, Cambridge University, England
”för deras bidrag till förståelsen av universums storskaliga struktur”.

Hur byggdes universum?
Universums struktur kan spåras tillbaka till små ojämnheter i den kosmiska bakgrundsstrålningen i mikrovågsområdet, 380 000 år efter Big Bang. Allteftersom universum expanderade ökade ojämnheterna och efter några hundra miljoner år bildades de första galaxerna. Dessa byggstenar slogs successivt samman till större strukturer, som stora galaxer, galaxhopar och superhopar. Den främsta organiserande faktorn för denna uppbyggnad anses vara gravitationsbrunnar bildade från universums mörka materia. Årets Crafoordpristagare har givit grundläggande bidrag under de senaste decennierna till vår förståelse av denna process.

James Gunn gjorde först teoretiska bidrag kring galaxbildning, gasmediet mellan galaxer och förekomsten av mörk materia i galaxer. Under senare år har han spelat en central roll i flera observationsprojekt, som Hubbelteleskopet, och the Sloan Digital Sky Survey, vilken har som målsättning att kartlägga egenskaperna hos en miljon galaxer.

James Peebles förutspådde några av de viktigaste egenskaperna hos fluktuationerna i den kosmiska bakgrundsstrålningen redan omkring 1970. Han utvecklade senare grunderna för den statistiska beskrivningen av universums struktur. Han har länge varit en av de främsta förespråkarna för den hierarkiska synen på strukturernas uppbyggnad.

Sir Martin Rees insåg tidigt vikten av mörk materia för galaxernas bildande och egenskaper. Detta har stimulerat till omfattande datorsimuleringar av den storskaliga strukturen. Han har också föreslagit observationstester för tidig stjärn- och galaxbildning.

 *) Obs! Professor Gunn ska inte förväxlas med Science fiction-författaren med samma namn.

  • James E. Gunn, född 1938, 66 år (amerikansk medborgare). Fil.dr vid California Institute of Technology 1966. Eugene Higgins Professor i Astronomi, Princeton University, New Jersey, USA.
  • P. James E. Peebles, född 1935, 69 år (amerikansk medborgare), Fil.dr 1962 vid Princeton University. Albert Einstein Professor of Science, (Emeritus), Princeton University, New Jersey, USA.
  • Sir Martin J. Rees, född 1942, 62 år, (brittisk medborgare). Fil.dr 1967 vid Cambridge University, professor i kosmologi och astrofysik vid University of Cambridge, England.

Prissumma: 500 000 USD, som delas lika mellan pristagarna. Priset utdelas i september.
Mer information: Jonas Förare, Vetenskapsredaktör och pressansvarig, tel. 08-6739544, 0703-277200, e-post: jonas@kva.se och Claes Fransson, Professor i astrofysik, Stockholms universitet, tel. 08-55378517, e-post: claes@astro.su.se