Owe Orwar

Chalmers tekniska högskola

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2004

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.