Nicholas Shackleton

Cambridge University

Crafoordpriset - Geovetenskaper 1995

Motivering
”för tidiga grundläggande insatser i utvecklingen av isotopgeologiska analysstudier för studium av klimatvariationer under kvartärtiden”
Pressmeddelande