Natalia Dubrovinskaia

Universität Bayreuth

Gregori Aminoffs pris 2017

Motivering
”för deras utveckling av ny metodologi för in situ-experimentell bestämning av kristallstrukturer under extrema förhållande – hög temperatur och tryck”
Pressmeddelande