Mikio Sato

Rolf Schockprisen - Matematik 1997

Motivering

För skapandet av teorin för hyperfunktioner. Han har varit den drivande kraften bakom en världsledande forskargrupp inom algebraisk analys och genom arbeten inom teoretisk fysik på ett väsentligt sätt belyst divergenserna inom kvantfältteorin.

Pressmeddelande