Michael M Woolfson

Gregori Aminoffs pris 1992

Motivering
Professor Woolfson har i teori och praktik med datorers hjälp utvecklat metoder för att bestämma molekylstrukturer. De relativt lättillgängliga datorprogrammen som Woolfson och hans medarbetare utvecklat har spelat stor roll för ökningen av den kemiska strukturforskningen.