Meir Lahav

Weizmann Institute of Science

Gregori Aminoffs pris 2002

Motivering
"för deras fundamentala studier rörande kristalltillväxt och tillämpning för separation av enantiomerer samt studier av ytors struktur med synkrotonstrålning"