Maxim Kontsevich

Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS), Bures-sur-Yvette, Frankrike

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 2008

Motivering
”för deras viktiga insatser inom matematiken inspirerade av modern teoretisk fysik”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information