Mattias Jakobsson

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2015

Motivering
”för sin viktiga kartläggning av människans evolution med molekylärgenetiska metoder”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information