Mattias Jakobsson

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 2015

Motivering

”för sin viktiga kartläggning av människans evolution med molekylärgenetiska metoder”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information