Mats Larsson

Kungliga Tekniska Högskolan

Göran Gustafssonprisen - Fysik 1996

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.