Mathias Uhlén

Kungliga tekniska högskolan

Göran Gustafssonprisen - Kemi 1993

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.