Martin J Rees

Cambridge University, England

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 2005

Motivering

”för deras bidrag till förståelsen av universums storskaliga struktur”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information