Martin Bergö

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Medicin 2012

Motivering
"för sin uppmärksammade forskning om CAAX-proteiner och deras betydelse för uppkomst och behandling av sjukdomar som cancer och progeria"
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information