Mark Spackman

School of Chemistry and Biochemistry, University of Western Australia

Gregori Aminoffs pris 2013

Motivering
”för utvecklandet av experimentella och teoretiska metoder för att analysera elektrondensitet i kristaller, och användandet av desamma för att fastställa molekylära och kristallina egenskaper”
Pressmeddelande