Maria Goeppert-Mayer

University of California, La Jolla, CA

Nobelpriset - Fysik 1963

Motivering

för deras upptäckter beträffande atomkärnornas skalstruktur