Louis Nirenberg

Courant Institute

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 1982

Motivering

”för förtjänstfulla insatser inom icke-lineära diffrentialekvationer”

Pressmeddelande