Louis Nirenberg

Courant Institute

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 1982

Motivering
”för förtjänstfulla insatser inom icke-lineära diffrentialekvationer”
Pressmeddelande