Lloyd S. Shapley

University of California, Los Angeles, CA, USA

Ekonomipriset 2012

Motivering
”för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information